Czym jest Consonance Therapy i jak różni się od istniejących metod?

Consonance Therapy — innowacyjna metoda skoncentrowana na pracy z osobowością oraz różnymi rodzai traumy psychologicznej. Opiera się na udowodnionych nowoczesną nauką informacjach, że niezintegrowane traumatyczne doświadczenia są przyczyną różnych problemów człowieka.

W przeciwieństwie do klasycznych metod, które walczą z objawami (depresją, atakami paniki, lękiem, uzależnieniem itp.), proponujemy pracę z przyczynami (różnymi rodzajami traumy psychologicznej).

Dodatkowo, gruntownie zmieniliśmy istniejącą tradycję pracy z pojedynczą traumą i osobowością w różnych miejscach, za pomocą różnych metod, na różnych poziomach percepcji i z różnymi terapeutami, tworząc nową metodę/system, w której jeden terapeuta w jednym miejscu pracuje jednocześnie na wszystkich poziomach percepcji (poznawczo -abstrakcyjnym, obrazowym, cielesnym i emocjonalnym) z osobowością i różnymi rodzajami urazów.

Know-how metody Consonance Therapy — po raz pierwszy w psychoterapii:

 • praca z każdym rodzajem traumy jest prowadzona w jednym miejscu, przez jednego terapeutę jednocześnie na wszystkich poziomach percepcji: poznawczym, obrazowym, cielesnym i emocjonalnym oraz na poziomie osobowości;
 • dla każdego poziomu zaproponowane są narzędzia stabilizacji, dostosowane również do pracy w protokołach dotyczących każdego rodzaju traumy;
 • dwuetapowy system pracy z urażoną osobowością, zapewniający emocjonalne bezpieczeństwo procesu w każdym momencie;
 • uporządkowany system zarządzania procesem terapeutycznym oraz obiektywne kryteria mentalne i cielesne do oceny jego skuteczności;
 • krok po kroku plan, algorytmy, instrukcje «weź i zrób» dla pracy z klientem od pierwszego spotkania do pełnego rozwiązania problemu;
 • algorytm do odnalezienia i dezaktywacji emocjonalnie naładowanego rdzenia każdego rodzaju traumy;
 • wzorce zdrowej osobowości w ciele;
 • wskaźniki emocji w ciele oraz protokół bezpiecznego wyrażania emocji;
 • struktura osobowości adaptowana do ciała;
 • protokoły pracy z każdym rodzajem urazu: stres pourazowy, trauma złożona, trauma przywiązania, mono trauma, trauma sekwencyjna i t.d.;
 • strategie pracy z objawami: utrudnione przeżywanie straty, psychosomatyka, zaburzenia osobowości, zaburzenia reakcji na stres, zaburzenia obsesyjno — compulcyjne, ataki paniki/fobie, depresja, uzależnienia, zachowania współzależne itp.
Metoda Consonance Therapy gwarantuje klientowi rozwiązanie problemu raz na zawsze
Metoda Consonance Therapy


Dlaczego metoda tak się nazywa?

Consonance — to moja metafora człowieka, który przyszedł w psychoterapię z kreatywnej profesji.

Konsonans — to moja metafora człowieka, który przyszedł w psychoterapię z zawodu twórczego. Konsonans, od łacińskiego Consonantia — to harmonia w muzyce, akord. To stan harmonii, który nie jest zapisany tylko w nutach, ale także w naszej naturze i do którego podświadomie dążymy zawsze jako gatunek społeczno-biologiczny.

SZTUKA I TWÓRCZOŚĆ INTEGRUJĄ NASZE DOŚWIADCZENIE

Z wykształcenia jestem pedagogiem choreografem z ogromnym doświadczeniem. Taniec jak i każda inna forma sztuki ma funkcję integracyjną, a mianowicie, daje poczucie harmonii. Dzieje się tak dlatego, że twórczość zachodzi jednocześnie na wszystkich poziomach percepcji: na poziomie racjonalnym — musisz zrozumieć, co i dlaczego, w jakiej kolejności robisz. Na poziomie obrazowym wcielasz pewną fabułę, obraz. Proces tworzenia ma zawsze sens dla twórcy, jest egzystencjalny i emocjonalnie uzasadniony. Jednocześnie ciało wykonuje konkretne ruchy i działania w przestrzeni i czasie.

Aby dźwięki stały się muzyką, a nie hałasem, aby ruchy stały się tańcem, a nie szarpaniem, aby słowa stały się powieścią, a nie gadaniem, obraz nie plamą, a wzbudzał radość, poczucie harmonii i integralności, mistrz musi znać zasady harmonii, kompozycji, dramaturgii i podążać za określoną logiką, wiele się fizycznie trenować, pamiętać o idee w całości i uważać na niuanse. Jednym słowem, być świadomym i zaangażowanym w proces twórczy.

CHAOS TWORZY DYSONANS

Kiedy przyszłam w psychologię, byłam zdziwiona, że nauka wszystkich metod — a opanowałam dziesięć z nich — oraz praca z klientem nie mają żadnego planu. Proces buduje się głównie chaotycznie, spontanicznie proponowane są pewne ćwiczenia, praktyki, zadawane są pewne pytania. Nigdy nie jest jasne, skąd się wzięło i dokąd się zmierza. Teoria często oddzielona jest od praktyki. Po prostu obserwujesz, jak pracuje nauczyciel, a potem powtarzasz to samo z klientem.

Wewnątrz klienta panuje jednak chaos jako wynik niezintegrowanej traumatycznej przeszłości. Jego myśli, wspomnienia, fantazje, emocje i zachowanie nie są logiczne, nie ma nad nimi kontroli. Jego osobowość nie radzi sobie z rozwiązaniem prostych życiowych pytań. Brak dostępu do wrodzonej kreatywności, która pomaga zdrowej osobowości adaptować się do rzeczywistości. Człowiek jest uwięziony w okowach stereotypów i kompleksów. Odczuwa dysonans. Cierpi.

Idzie na terapię w nadziei, że pomoże mu się zebrać i odzyskać kontrolę nad życiem. Ale terapeuta nie wie, od czego zacząć, co i dlaczego robi, gdzie się znajduje i dokąd prowadzi klienta. Chwyta się każdej historii. Przy tym każda metoda działa tylko na jednym poziomie percepcji — jeden terapeuta analizuje, inny pracuje z twoim ciałem, trzeci z obrazami, dziesiąty z zachowaniem, i to wszystko w różnych miejscach.

Nic dziwnego, że dla klienta i dla terapeuty taki niekontrolowany proces terapii jest trudny, bolesny, nieskończony, a wynik w ogóle nieprzewidywalny. Często po terapii klient czuje się gorzej niż wcześniej i problemy nie rozwiązują się latami. Wielu psychologów opuszcza zawód albo ciągle studiuje metodę za metodą, tylko zwiększając entropię i stres.

Często słyszę, że taki proces nazywają twórczym. Nie!

TWÓRCZOŚĆ — TO NIE CHAOS I NIE BEZ PORZĄDKOWE DZIAŁANIA

Podobnie jak większość psychologów, na początku sądziłam, że psychoterapia to jedyna dziedzina, w której brak jakichkolwiek wytycznych i nie ma sensu ich szukać, bo człowiek jest tak złożoną istotą. Żeby być terapeutą, niezbędny jest specjalny talent do łączenia ćwiczeń i intuicyjnego zadawania pytań. Dla każdego klienta w różnych przypadkach trzeba dobierać różne metody.

Jednak to jest nieskończony i bardzo energetycznie wyczerpujący proces dla obu stron. To stały strach zaszkodzić klientowi i nie poradzić sobie. Każde spotkanie z klientem to stres.

STRUKTURA I SYSTEM KSZTAŁTUJĄ TREŚĆ

Ratowała mnie praktyka pedagogiczna. 

Jestem pedagogiem z natury i powołania, całe życie sama się uczę i od 18 roku życia uczę innych, więc jestem pewna: 

 • Jeśli w czymś nie odnosimy sukcesu, to nie dlatego, że jesteśmy głupi lub nieposiadający talentu, ale dlatego, że nie nauczono nas albo źle zorganizowano proces nauki (dawniej lub teraz). 
 • Jeśli zorganizować naukę logicznie, dać wystarczająco czasu, wyćwiczyć umiejętności i umieć odpowiedzieć na każde pytanie człowieka racjonalnie, czyli aby stało się to zrozumiałe i spokojne, to absolutnie każda osoba może nauczyć się tego, co ją interesuje;
 • Podczas nauczania każdą informację trzeba uporządkować, uzasadnić metodologicznie i podzielić na zrozumiałe i przyswajalne części, aby uczniowie (terapeuci lub klienci) mogli to powtórzyć;
 • Ważne jest umiejętność wyjaśnienia trudnych rzeczy w prosty sposób; 
 • Z choreografii wiem również, że aby opanować skomplikowaną umiejętność, trzeba ją podzielić na proste kawałki, nauczyć się każdego z osobna i połączyć razem. A potem wielokrotnie to trenować. 
 • Jedynymi wskaźnikami poprawnie wykonanej pracy, zarówno w sztuce, jak i w psychoterapii, są dla mnie rzeczywiste zmiany w życiu/ zachowaniu osoby, poczucie spokoju i radości, pewność siebie dosłownie po każdej sesji lub lekcji.

METODA TERAPII CONSONANCE ODZWIERCIEDLA MOJĄ KONCEPCJĘ ŻYCIOWĄ

 • Po raz pierwszy w psychoterapii wreszcie jeden terapeuta może pracować z dowolnym stopniem trudności zapytania, z jakimkolwiek urazem i z osobowością w jednym miejscu i od razu na wszystkich poziomach percepcji: poznawczym, sensowym, obrazowym, fizycznym i emocjonalnym.
 • Z chaosu teorii i praktyk udało się stworzyć uporządkowany system i zaproponować proste, ale praktyczne algorytmy, protokoły, kryteria oceny, narzędzia pracy, strukturę osobowości.
 • Wreszcie terapeuta ma jasny plan pracy z klientem od pierwszego spotkania do zakończenia. Podążając za prawidłowościami, stosując niezbędne narzędzia, może zagwarantować klientowi rozwiązanie każdego jego problemu raz na zawsze, aby już się nie powracał.

W rezultacie, pracując w metodzie Consonance Therapy, wszystko fałszywe, nienaturalne, wymuszone, obce znika. Klient odzyskuje kontrolę nad swoim życiem, zyskuje dostęp do wewnętrznych zasobów i kreatywności. Odradza się jego prawdziwe Ja i wewnętrzny Konsonans — współbrzmienie, które pomaga Kreować Jego Życie.

Na podstawie tej metody ustalony kurd edukacyjny «Od psychologa do psychpterapeuty — praca z różnymi rodzajami traum»

Autor metody

Autor innowacyjnej metody — Svitlana Lipinska’s Consonance Therapy

Nazywam się Svitlana Lipinska. Jestem autorką innowacyjnej metody Svitlana Lipinska’s Consonance Therapy, magistrem psychologii, certyfikowanym traumaterapeutą, psychoterapeutą w metodach zorientowanych na pracę z ciałem i ruchem, superwizorem oraz trenerem edukacyjnym. Doświadczenie w psychologii mam od 1994 roku, doświadczenie pedadogiczne od 1985 roku, a od 2006 roku edukuję psychoterapeutów. Jestem członkiem Ukraińskiego i Polskiego Stowarzyszeń Terapeutów EMDR, członkiem Stowarzyszenia Psychologów Polskich. Założycielką, pierwszym Prezesem, Honorowym członkiem Ukraińskiego Stowarzyszenia terapii tańcem i ruchem. Autorką czterech książek oraz programów edukacyjnych i terapeutycznych. Prowadziłam ponad 1000 szkoleń, seminariów, warsztatów, w których wzięło udział ponad 25000 osób. Jestem współzałożycielką Instytutu Consonance Therapy Institute Sp.z o.o.w Warszawie.

Metoda Consonance Therapy pozwala osiągać stabilnie pozytywne rezultaty

Klienci i terapeuci korzystający z metody Consonance Therapy potwierdzają, że praca zarówno z traumą, z zasobami oraz osobowością w jednym miejscu z jednym terapeutą na wszystkich poziomach percepcji i z obecnością uporządkowanego systemu sprawia, że proces jest bezpieczny, prosty, zrozumiały, a rezultat jest trwały:

 • problem nie powraca — gdy trauma (przyczyna) jest przetwarzana, problem (symptom) znika raz na zawsze;
 • osoba może wykorzystać zdobyte wiadomości w życiu codziennym i w razie potrzeby samodzielnie pracować z różnymi częściami osobowości i emocjami w domu, co pozwala szybciej poradzić sobie z konfliktem wewnętrznym i nie bać się brać odpowiedzialności;
 • klient szybciej zaczyna kontrolować swoje zachowanie, adekwatnie bronić granic, bezpiecznie dla siebie i innych radzi sobie z każdymi emocjami w dowolnym miejscu i o dowolnej porze;
 • odzyskiwane jest zaufanie do siebie, intuicji, pragnień i ciała, co oznacza, że ​​człowiek zaczyna subtelniej odczuwać siebie, innych ludzi i świat;
 • odchodzi pozorne i obronna zachowanie — pozostaje prawdziwe, autentyczne, istotne jądro osobowości, pojawia się wiara w siebie, siły i energię do realizacji swoich pragnień, budowania relacji i czerpania przyjemności z życia.